Formulari d'inscripció

Responsable de Botiga

Dades generals

Idiomes
Idioma
Nivell *

Preguntes
A quina distancia et trobés del lloc de treball? *
Tens experiència com a responsable, encarregat/da de comerç d'alimentació? *

CurriculumRealitzant inscripció, esperi si us plau